મિલકત સામે લોન

કોઈપણ પ્રકારની મિલકત સામે 2-25 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન મેળવો 72 કલાકમાં.

ઝડપી અને સરળ લોન સાથે તમારા સપનાને સાકાર કરો!

અરજી કરો

માઇક્રો LAP મેળવવાના કારણો

મકાન રીનોવેશન માટે
શિક્ષણ માટે
વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો માટે
લગ્ન માટે
ધંધો વધારવા માટે
અન્ય કારણ માટે

શા માટે EFL માં જોડાઓ?

30 વર્ષથી કાર્યરત
200 થી વધુ શહેરોમાં શાખાઓ
50,000 થી વધુ ગ્રાહકો

મુખ્ય વિશેષતાઓ અને ફાયદાઓ

આકર્ષક વ્યાજ દર
રોકડા પગારદાર ને લોન
કોઈ પણ પ્રકારની મિલકત પર લોન
સુવિધાજનક પુન:ચુકવણી
ન્યૂનતમ દસ્તાવેજીકરણ
ઝડપી અને સરળ એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા

જરૂરી દસ્તાવેજો

મિલકત દસ્તાવેજો
છેલ્લા 6 મહિનાના બેંક સ્ટેટમેન્ટ
KYC દસ્તાવેજો
લાઈટ બિલ
Image link
કોઈપણ પ્રકારની મિલકત સામે 2-25 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન મેળવો 72 કલાકમાં.

અમારા સંતુષ્ટ ગ્રાહકોના અભિપ્રાયો